Links:

PvdA Binnenstad Amsterdam

PvdA Amsterdam

PvdA Landelijk

Stadsdeel Centrum

Grachten van amsterdam

Raad in Beeld

De raadsvergaderingen van stadsdeel centrum van Amsterdam worden op video opgenomen en uitgezonden via het web. U kunt de vergaderingen van de raad hier live volgen, of achteraf terugkijken...

Wanneer de raad vergadert kunt u hier inzien...

 

Zie ook de bijlagen bij de terrassennota

Beleidsregels trouwlokaties

Het horecabeleidsplan 2008

24 april 2009

Duidelijkheid over Short Stay oftewel Kort Verblijf

 

 

Begroting 2009
Sinds de oprichting in 2002 is stadsdeel Centrum behoedzaam omgesprongen met de financiën. Dat resulteert nu in een rooskleurige meerjaren begroting. In 2009 is 15 miljoen euro beschikbaar om de plannen uit het programakkoord te verwezenlijken. De begroting wordt behandeld op 12 en 27 november en 11 en 18 december in de Raad.

Hier kunt u de begroting 2009 downloaden...