Op weg naar een betere dienstverlening voor bewoners en ondernemers

De vuilnisophaal, het schoonvegen van de straten en de inrichting van de openbare ruimte zijn kerntaken van een stadsdeel. Maar ook het verlenen van een nieuw paspoort, het verlengen van een rijbewijs of het verstrekken van een bouwvergunning behoren tot de kerntaken van een stadsdeel. Die alledaagse dienstverlening in de buurt moet goed zijn. Daarom heb ik dit voor deze bestuursperiode tot mijn prioriteit gemaakt.

Sinds de instelling van het stadsdeel is de vuilnisophaal en het onderhouden van de openbare ruimte sterk verbeterd. Nadat de vuilniswagen het afval twee keer per week ophaalt volgt een veegploeg met bezems en sproeiwagen. In het stadshart worden de straten zelfs meerdere keren per dag schoongemaakt. Nergens in de stad wordt de openbare ruimte intensiever schoongehouden dan in het centrum. En dat is ook nodig met de vele activiteiten en bezoekers in ons stadsdeel. Je zou bijna vergeten hoe het vroeger was. Maar dat blijkt niet het geval. De bewoners en ondernemers in de binnenstad beschikken over een goed geheugen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bewoners en ondernemers de vuilnisophaal en de veegploegen een ruime zeven geven!

Ook kan iedereen dagelijks de kwaliteit van de openbare ruimte zien toenemen. De negen straatjes zijn geherprofileerd, de Utrechtsestraat wordt geherprofileerd, veel grachten hebben al een nieuw grachtenprofiel en het Leidse- en Rembrandtplein worden ter hand genomen. De verbetering van de “harde” beleidskant is zichtbaar, maar hoe zit het met de “zachte” kant? Hoe dienstverlenend zijn onze loketten, de website of onze telefoondiensten?

Het stadsdeel loopt voorop met vernieuwende initiatieven. Horeca1, het digitale horecaloket kreeg de Europese eGovernment Award 2007 voor better public services for groth and jobs, dat we samen met de gemeente hebben ontwikkeld. Ook willen we met het Horecaloket – een combinatie van internet, telefoon, e-mail, de horecabalie, de geïntegreerde horecacontroles en speciale vergunningmanagers die je door het woud van wet- en regelgeving sluizen – de administratieve lasten van de ondernemers met 40% verminderen en het hele dienstverleningspakket voor horecaondernemers servicegerichter maken.

Verder zal eind 2009 het pandenarchief helemaal gedigitaliseerd zijn. Burgers hoeven dan niet meer de deur uit, maar kunnen vanachter hun computer elk willekeurig pand van het stadsdeel bekijken. Dit is een megaproject en kent zijn gelijke in Nederland niet. Twee jaar lang zijn zestien man bezig een van de grootste, meest gecompliceerde en historisch belangrijkste archieven in zijn soort klaar te maken voor digitalisering. Dit twee kilometer lange archief – 1 meter beslaat een boekenplank – deels nog uit het begin van de vorige eeuw bevat vergunningen, tekeningen en foto’s en wordt dagelijks intensief geraadpleegd door zowel burgers als ambtenaren. Of het nu om een dakkappelletje gaat of een grondige renovatie.

Maar het allerbelangrijkste is en blijft de gewone dienstverlening. Hoe snel wordt de telefoon opgenomen, krijg je snel antwoord op je mail of brief en hoe word je te woord gestaan en geholpen? Dat bepaalt uiteindelijk de kwaliteit. Daarom heeft het stadsdeel onderzoek laten doen naar hoe u, bewoners en ondernemers, de dienstverlening ervaart. Het was, ook zonder dit onderzoek, voor mij duidelijk dat er in de dienstverlening nog een wereld te winnen is. Daarom zal ik er hard aan werken om ook verbetering in de “zachte” kant van ons beleid zichtbaar én merkbaar te maken.