Centrum weert bierfiets en platte commercie.

10 totaal bezopen toeristen komen schreeuwend en blèrend tot stilstand voor mijn huis. Niet dat het een verrassing is omdat je ze ruim van te-voren al hoort aankomen, muziekinstallatie voluit, een file van toeterende auto’s maakt de kermis compleet … zet er een paar wielen onder en je mag overal zuipen… verlos ons van deze totaal doorgeslagen commerciële toeristentroep… met grote blijdschap heb ik kennis genomen van het persbericht dat de bierfiets wordt aangepakt.

Enkele reacties die ik heb gekregen op het verbod van de bierfiets. Veel bewoners en mensen die werken in het centrum zitten niet te wachten op dit commercieel vermaak dat de sfeer van onze binnenstad verpest.

Ook het Amsterdams Toerisme en Congres Bureau (ATCB) constateerde dat onlangs in de Telegraaf bij monde van Herman ter Balkt: Bezoekers willen het echte Amsterdam proeven en Amsterdammers ontmoeten als ze hier komen en hoe meer toeristen er tegelijkertijd zijn, hoe lastiger dat wordt. Dit gebeurt al in Barcelona, waar je bijna geen Spanjaard meer aantreft.

Op de Wallen wordt de bierfiets nu aangepakt. Met het alcoholverbod in de hand kan de politie het rijdende biercafé met tien tot zeventien personen per fiets weren. In andere delen van het Centrum lukt dat helaas niet omdat daar geen alcoholverbod geldt op last waarvan de politie de bierfiets kan verbieden.

In tegenstelling tot berichtgeving in de media is stadsdeel Centrum niet de enige die de bierfiets verbiedt. Ook in Delft is de bierfiets verboden. De gemeente heeft daartoe besloten nadat het vorig jaar te gortig werd. Wandelend publiek dat niet snel genoeg opzij ging kreeg allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd, werd uitgescholden en wat dies meer zij.  

De bierfiets zorgt voor veel overlast op de toch al kwetsbare Wallen met zijn 378 prostitutieramen, 250 horecazaken, 39 coffeeshops, veel verslaafden en verslaafdeninstellingen en talloze male vertical drinkers. Maar behalve de bekende problemen in dit gebied dreigt de balans ook op een andere manier door te slaan. Als we niet uitkijken wordt de binnenstad een groot attractiepark, terwijl het centrum zo veel meer is.