Els Iping

Contact

Oude site van Els Iping

Homepage

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens

Geboren 15 april 1953 te Amsterdam Nederland

Woont met partner, twee volwassen zoons

Kloveniersburgwal 65, 1011 JZ Amsterdam

telefoon [020] 6256368 [020] 6258950

mobiel 0654714411

elsiping@bunder.nl

www.elsiping.nl

Opleiding

1975-1970 HBS-A, Waterlantcollege Amsterdam Noord

1970-1973 Pedagogische Academie, Amsterdam

1980-1985 Parttime Opleiding Docent drama, Theaterschool Amsterdam

Werkervaring

2006-2010 Voorzitter dagelijks bestuur van Amsterdam Centrum.

Portefeuille Bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling | Monumenten | Veiligheid | Horeca en Evenementen | P&O.

2002-2006 Lid dagelijks bestuur Amsterdam Centrum.

Portefeuille Zorg en welzijn | Onderwijs en jeugd | Bouwen, wonen en stedelijke ontwikkeling | Beheer openbare ruimte.

Stadsdeel Centrum is stadsdeel sinds 2002, heeft bijna 82.000 inwoners, evenveel arbeidsplaatsen en zes miljoen bezoekers per jaar. Begroting 220 miljoen euro in 2010.

Ik heb als voorzitter leiding gegeven aan het bestuur van een complex stadsdeel, zorg gedragen voor samenhang in beleid en in overleg met het management van de organisatie sturing gegeven aan en zorg gedragen voor de uitvoering van beleid.

Enkele resultaten:

 • De schoonheidsgraad van 6,2 in 2002 naar 8,1 in 2006 (daarna niet meer mijn portefeuille)
 • Alle schoolgebouwen zijn gerenoveerd en/of uitgebreid
 • Jeugdbeleid ontwikkeld voor stadsdeel centrum met uitgangspunt een positieve benadering van kinderen en jongeren, gericht op hun ontplooiing en thuis zijn in de stad.
 • In 2004 heb ik een begin gemaakt met de aanpak van de Wallen met het doel verloedering te stoppen en het evenwicht te herstellen. Begonnen met een bewonersconferentie, daarna plan van aanpak opgesteld, de uitvoering ligt op schema.
 • De regie gevoerd over de samenwerking met diensten, politie en OM, die resulteerde in een zeer succesvolle aanpak van drugsoverlast in de binnenstad van Amsterdam.
 • Sinds 2007 is in een coalitieproject met de gemeente de transformatie van het 1012 gebied (het oude stadshart) ter hand genomen, strategienota 1012 vastgesteld in de stadsdeelraad en de gemeenteraad juni 2009.
 • De eerste woonzorgbuurt van de stad ontwikkeld in de Czaar Peterstraat.
 • De politieke besluitvorming en vergunningverlening geleid van grote bouwprojecten waaronder de verbouwing van de Stadsschouwburg en het City Theater, de uitbreiding van Artis, realisering van cultureel verzamelgebouw het Westerhuis, de voorbereiding van de bibliotheek van de UvA op het Binnengasthuisterrein, de bouw van de la Mar Theaters en de Hermitage, sloop en nieuwbouw van de monumentaal bouwblok ‘de Dubbeltjespanden’.
 • Vlottrekken na 30 jaar van de restauratie van het Blaauwlakenblok, een middeleeuws bouwblok op de Wallen. Laatste fase bijna afgerond.
 • Beleid ontwikkeld voor evenementen en horeca, beide met grote meerderheid vastgesteld in stadsdeelraad.
 • Voorbereiding en besluitvorming rond de voordracht Amsterdamse grachtengordel als Werelderfgoed.
 • Regie gevoerd op aanpak uitgaansgeweld, convenant gesloten met ondernemers en partners Rembrandtplein
 • Initiatief genomen tot instelling van stadsdichter voor Amsterdam.

1998-2002 Directeur ITs Internationaal Theaterschool festival

1993-1998 Uitvoerend producent ITs Internationaal Theaterschool festival. Vrijwel vanaf de startfase een serie examenvoorstellingen uitgebouwd tot een succesvol en spraakmakend festival van jong talent, gesubsidieerd door gemeente en rijk en gesteund door sponsors.

1991-1993 Studieleider Theaterschool voor de opleidingen Mime, Objecttheater en Theaterdocent

1985-1991 Zakelijk leider Theatergroep Tender, in die functie voorzitter van de Mimecombinatie (overlegorgaan werkgevers in de mimesector) en bestuurslid Werkgeversoverleg Podiumkunsten

1981-1983 National Director AFS Interculturele Jongerenuitwisseling

1976-1980 Onderwijzeres basisschool de Biënkorf in Amsterdam Noord

1973-1975 Onderwijzeres basisschool de Bienkorf in Amsterdam Noord

Relevante bestuurlijke nevenfuncties

2002-2006 lid van bestuurlijk koppel zorg

sinds 2002 lid van de stuurgroep welstand

sinds 2006 lid van de stedelijke mobiliteitscommissie

sinds 2006 bestuurlijk team regelgeving en handhaving

Andere maatschappelijke ervaring

 • 2001-2010 politiek leider PvdA binnenstad Amsterdam
 • 2002 voorzitter bewonersraad Nieuwmarkt
 • 1991-2002 diverse bestuurslidmaatschappen, waaronder stichting le Grand Cru van choreograaf Feri de Geus, de Brandstichting van theatermaker Cees Brandt, theatergroep Lucifer, Hans Hof Ensemble, theatergroep het Syndicaat, stichting de Praktijk, jeugdbestuur voetbalclub Xanthos.
 • 1992-1997 lid van de Raad voor Cultuur
 • 1987-1994 voorzitter Ouderraad Anthoniusschool (Nieuwmarktbuurt)
 • 1975-1976 fietsreis van Amsterdam naar Tanzania
 • 1973-1975 voorzitter bestuur Crataegus, Amsterdam
 • 1971 medeoprichter jongerencentrum Crataegus, Amsterdam

Profiel

Veelzijdig, energiek, resultaatgericht en betrokken.

Een enthousiaste en inspirerende teamleider met aandacht voor wat mensen beweegt en stimuleert.

Als bestuurder gewend leiding te geven aan complexe bestuurlijke processen op diverse niveaus.

Ruime ervaring met ontwikkelen van beleid en het daarbij horende proces, het verwerven van draagvlak en het zoeken naar oplossingen bij verschil van mening.

Gericht op samenwerking, overtuigd dat alleen door samenwerking resultaten worden behaald.

Gewend te sturen op hoofdlijnen, met aandacht voor de uitvoering,

Ik heb getoond over doorzettingsvermogen en veerkracht te beschikken.

Behalve binnen de ruimtelijke sector heb ik een uitgebreid netwerk in de culturele sector en de monumentenwereld.