Meer, niet minder in het Centrum

Het nieuwe horecabeleidsplan van stadsdeel Centrum ontlokte kritiek bij D66, VVD, GroenLinks, Nel de Jager en anderen. De nieuwe nota zou poppodia, musea en terrassen beperken. Maar wie de nota leest kan maar tot één conclusie komen; de essentie is uitbreiding en verruiming.

In de nota bekijken we per wijk waar meer horeca kan, waar uitbreiding van vierkante meters mogelijk is en waar de openingstijden verruimd kunnen worden. Daarnaast is gekeken hoe nieuwe trends en de culturele centra het beste gefaciliteerd kunnen worden.

We willen geen beleid gebaseerd op willekeur, waarbij gedogen het instrument is. We willen structurele oplossingen bieden. Dat betekent dat in een restaurant na het diner de stoelen aan de kant kunnen om te dansen. Dat betekent dat Paradiso, de Melkweg en Sugar Factory, die voorheen slechts incidenteel tot een uur na de voorstelling open konden blijven, de ruimste horecavergunning krijgen. Zij mogen nu doordeweek altijd tot 4 uur open en in het weekend tot 5 uur. Bovendien zorgt het afkoeluurtje in de uitgaansgebieden ervoor dat de sluitingstijd met nog eens een extra uur wordt verlengd. Over de huidige programmering op de donderdag- en zondagavond (30 keer per jaar) is met Paradiso overleg geweest. Ook die zal in de toekomst gewoon doorgaan.

Verder betekent het, dat alle musea een additionele horecavergunning konden én kunnen krijgen. Borrels, diners en een dansje tot een uur na de voorstelling kan. De enige voorwaarde is dat de instelling wel toegankelijk moet blijven voor publiek. Daarnaast kunnen musea nu ook, ongeacht hun sluitingstijd zakelijke diners (waaronder sponsordiners), lezingen en debatten houden.

Om ook commerciële feesten, diners en bruiloften bij musea toe te staan moet er aanvullend beleid komen. Dat soort activiteiten kan nu niet. Natuurlijk vinden we het allemaal leuk als musea iets dergelijks organiseren, maar iedereen kan zich museum noemen en zou dus commerciële feesten, diners of bruiloften kunnen gaan organiseren. De vraag is of dat wenselijk is. Bovendien halen musea op deze wijze partijen weg bij de reguliere horeca. Ook voor omwonenden maakt het nogal een verschil. Daarom heb ik toegezegd, samen met de raadsleden, naar een oplossing te zoeken om musea nog meer mogelijkheden te bieden zonder de bovengenoemde bezwaren uit het oog te verliezen.

En wat betekent het horecabeleidsplan voor de terrassen?

Het gebiedsgerichte terrassenbeleid voor de Jordaan is tien jaar oud. In die tien jaar is er veel veranderd. De Jordaan kent een ideale mix van wonen, werken en uitgaan, maar steeds vaker krijgt het stadsdeel klachten over overlast. De Jordaan is meer en meer een uitgaansgebied geworden. De toenemende druk op de buurt heeft ons ertoe gezet om de bestaande terrastijden nog eens tegen het licht te houden.

De terrastijden van de Jordaan waren voor de smalle straatjes tot 23.00 uur en voor de overige straten tot 01.00 uur en in het weekend tot 02.00 uur. Na verschillende bijeenkomsten met bewoners en ondernemers heeft het dagelijks bestuur voorsgesteld om de sluitingstijd voor de smalle straatjes 23.00 uur te laten en in overige straten te veranderen in 24.00 uur en 01.00 uur. In de Pijp moeten bijvoorbeeld alle terrassen om 24.00 uur sluiten.

Aanvankelijk vonden ook D66, VVD en GroenLinks dit in de commissie een goede balans, maar keerden zich in de raad opeens tegen de bewoners én een mooi compromis voor iedereen.


Dat is het enige voorstel uit het horecabeleidsplan dat niet over verruiming gaat. Eerder hebben we het al mogelijk gemaakt om langsbanken te plaatsen, waarmee ook cafe's in de nauwe straatjes een terras kunnen realiseren. Bovendien hoeft in deze straatjes van de Jordaan de ruimte die voor voetgangers overblijft niet 1.50 meter, maar slechts 1 meter te zijn.

Met dit horecabeleidsplan maken we een uitgebalanceerd horecabeleid mogelijk van uitbreiding en verruiming. Daarmee houden we de stad dynamisch zonder de kwaliteit van de woon- en leefomgeving uit het oog te verliezen.

Els Iping, voorzitter dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum