D66 slaat de plank mis

D66 beweert in flyers en op hun website dat de poppodia Paradiso, de Melkweg en Sugar Factory door de nieuwe horecanota van het stadsdeel slechter af zijn. Het tegendeel is echter waar. De nieuwe nota biedt deze culturele instellingen juist meer armslag door hen een zelfstandige horecavergunning te verlenen. Dat betekent formeel langer open en meer exploitatiemogelijkheden dan waar zij eerder recht op hadden.

Voorheen mochten deze culturele instellingen incidenteel tot een uur na een voorstelling open blijven. Met de nieuwe horecanota krijgen de poppodia de ruimste horecavergunning, waardoor zij doordeweeks altijd tot 4 uur open mogen blijven en in het weekend tot 5 uur. Bovendien zorgt het afkoeluurtje in de uitgaansgebieden ervoor dat de sluitingstijd met nog eens een extra uur wordt verlengd. Over de huidige programmering op de donderdag- en zondagavond (30 keer per jaar) is met Paradiso overleg geweest. Ook die zal in de toekomst gewoon doorgaan aangezien deze poptempels als bijzondere horeca kunnen worden aangemerkt. Kortom, dankzij het beleid van het stadsdeel kunnen de poppodia nu formeel en structureel dat doen wat vroeger alleen dankzij incidenteel- en gedoogbeleid mogelijk was. meer.....

Wanneer D66 ruimere openingstijden wenst, moet ze haar smeekschrift niet aan mij richten, zoals duo-raadslid Jan Paternotte en Boris van der Ham van D66 nu doen, maar aan de burgemeester en aan zichzelf. Over de openingstijden in Amsterdam gaat namelijk de burgemeester en de gemeenteraad waarvan de de heer Paternotte zelf deel uitmaakt.