dinsdag 17 november 2008


Steviger aanpak bescherming monumenten

Het dagelijks bestuur wil illegale verbouw/sloop van monumentale panden in de Amsterdamse binnenstad intensiever tegengaan. Dit betekent dat bij illegale sloop of verbouw van monumenten de schade voortaan hersteld moet worden en het gesloopte in oude situatie teruggebracht.

Uit een evaluatie blijkt dat het huidige stappenplan - uit 2003 - niet voldoende bescherming biedt. De strafrechtelijke weg heeft lang niet altijd het gewenste effect: boetes zijn relatief laag of zaken worden geseponeerd. Met de voorgestelde aangepaste aanpak wordt het monument hersteld en is de maatregel ingrijpender. Het stappenplan wordt hierop aangepast.

Andere verbeteringsvoorstellen betreffen onder meer een andere wijze van registratie van toegebrachte schade, het aanhaken van Bureau Monumenten en Archeologie in het stappenplan, en hernieuwde afspraken met het openbaar ministerie en politie.