december 2008

Allereerst wil ik u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen.

Van harte nodig ik u uit op onze nieuwjaarsreceptie in Paradiso op 14 januari 2009 tussen 16.00 - 19.00 uur. Ook wijs ik u graag op de kerstactiviteiten in ons stadsdeel. Verder vindt u hieronder wat er de afgelopen maanden zoal is gebeurd. Kerstactiviteiten...

De grachtengordel op de UNESCO werelderfgoedlijst
Op 5 december stemde het Kabinet in met de Amsterdamse voordracht van de zeventiende-eeuwse grachtengordel voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Nadat stadsdeel Centrum en de gemeente Amsterdam al eerder hadden besloten de grachtengordel voor te dragen, is hiermee een belangrijke volgende stap gezet in het verkrijgen van de Werelderfgoed-status. Meer hierover...

Betere bescherming monumenten
Toepassing van het strafrecht bij ongewenste verbouwingen leidt nu niet tot het gewenste effect. De boetes zijn laag, zaken blijven lang bij het Openbaar Ministerie liggen en worden vaak geseponeerd. Ander nadeel is dat het stadsdeel bij toepassing van het strafrecht afhankelijk is van derden, zoals Politie en Openbaar Ministerie. Daarom wordt voortaan in principe ingezet op herstel van de schade / terugbrengen van de oude situatie. De verbeterpunten hebben verder betrekking op de wijze van registreren, het toepassen van criteria, het Bureau Monumenten en Archeologie, de contacten met het Openbaar Ministerie en Politie en de werkwijze bij vergunningverlening en handhaving. Meer... (pdf 64kb)

De 10e burgermonitor
De tiende versie van de Amsterdamse Burgermonitor is klaar. Sinds 1999 onderzoekt O+S in de Burgermonitor de relatie van de burgers van Amsterdams met hun stad – voelen zij zich er thuis en ervaren ze betrokkenheid met de stad, hun stadsdeel en buurt? Ook wordt er ingegaan op de beoordeling van het bestuur van de stad, de politici en ambtenaren, zowel op lokaal als centraal niveau. Daaruit blijkt dat 60% van de bewoners van de binnenstad zich verbonden voelt met stadsdeel Centrum en 27% vindt dat het stadsdeelbestuur goed functioneert – dat is 5% meer dan vorig jaar. Als deze trend zich doorzet hebben we volgend jaar het streefgetal uit het programakkoord gehaald (30%). Meer weten over wat u vindt?...

De Rode Loper
Onder de bezielende leiding van de gewezen fractievoorzitter van de PvdA-Centrum Leon Deben en oud-gemeenteraadslid Auke Bijlsma is de openbare ruimte boven de Noord/Zuidlijn in de vorige periode op de agenda gezet, zoals dat in jargon heet. Nu mogen zij de vruchten plukken van hun inzet. Op 3 december presenteerden de gemeente en stadsdeel Centrum de uitgangspunten voor de herinrichting van de 'Rode Loper'. Over de inrichting van de openbare ruimte van Damrak tot aan de Nieuwe Vijzelstraat kunt u zelf ook meepraten.

Spinoza heeft een plek gekregen
De 17e-eeuwse filosoof Spinoza is met een standbeeld weer terug op de plek waar eens zijn geboortehuis stond en nu de Stopera; het gewezen Vlooienburg. Op maandag 24 november onthulden burgemeester Job Cohen en wethouder van cultuur Carolien Gehrels aan de Zwanenburgwal het metershoge standbeeld.

De definitieve woonvisie
De deelraad heeft op 30 oktober 2008 de 'Woonvisie stadsdeel Centrum tot 2012' vastgesteld. In de Woonvisie staat onder meer hoe het stadsdeel haar woonbeleid de komende jaren wil vormgeven. Woonvisie stadsdeel centrum... (pdf 2,8mb)

Strijd tegen nepdopedealers
Stadsdeel Centrum neemt de regie bij de aanpak van overlast en criminaliteit die ontstaat door de verkoop van nepdrugs in de binnenstad van Amsterdam. De overlast door zogeheten ‘nepdopedealers’ in het wallengebied blijkt uit signalen van politie en bewoners. De politie heeft in anderhalf jaar tijd bijna 1000 personen geverbaliseerd voor de handel in nepdrugs. Het aanbieden van nepdrugs mondt dikwijls uit in straatroof. Tijdens een conferentie zijn deze problemen voor het eerst in kaart gebracht. In februari komt het stadsdeel in samenwerking met haar partners met een plan van aanpak. Meer...

Cameratoezicht op de Wallen
Sinds 2004 is er cameratoezicht in het Wallengebied en het Nieuwendijkkwartier. Elke twee jaar wordt beslist over continuering van cameratoezicht op openbare plaatsen in Amsterdam. Het bedrijf Regioplan heeft in opdracht van stadsdeel Centrum een evaluatie geschreven over het cameratoezicht. Op basis van deze evaluatie heeft het dagelijks bestuur besloten het cameratoezicht vanaf 2009 voort te zetten. Uit de evaluatie blijken minder mensen het slachtoffer van misdrijven te zijn sinds de invoering van cameratoezicht. Veel betrokkenen vinden dat cameratoezicht heeft bijgedragen aan de verbeterde veiligheid, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. In het cameratoezichtgebied is het aantal voorstanders van cameratoezicht dan ook toegenomen. De veiligheidsgevoelens in het Nieuwendijkkwartier zijn verbeterd, terwijl ze in het Wallengebied nagenoeg gelijk zijn gebleven. Hoewel de veiligheidssituatie er is verbeterd, scoort het cameragebied nog steeds ver onder het Amsterdams gemiddelde. De gebieden waarin cameratoezicht wordt ingezet zullen vanaf 2009 worden afgebakend. Binnen de gebieden kunnen de camera’s dan flexibel worden ingezet. Ook zullen er camera’s in de Nes worden ingezet.

Oostenburgereiland
Het dagelijks bestuur heeft het Masterplan 2008 Oostenburgereiland Amsterdam vastgesteld. Het Masterplan is samen met Heijmans Vastgoed B.V. opgesteld. Het plan vormt de basis voor de ontwikkeling van de gronden op het Oostenburgereiland (eigendom van Heijmans) én is de basis voor het bestemmingsplan Oostelijke Eilanden. Het Masterplan bevat een programma van eisen waaraan de toekomstige bebouwing op het eiland moet voldoen en de daarin gewenste functies. De wens van het stadsdeel is om het Oostenburgereiland te ontwikkelen als creatief bedrijventerrein met media & entertainmentbedrijven, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten. Het plan voorziet niet in een woonfunctie. Onder andere naar aanleiding van de commissie Bouwen en Wonen onderzoek ik nu of ook vormen van wonen op het Oostenburgereiland mogelijk zijn. meer...