Een visie op het Oostenburgereiland

Direct aan de Piet Heijntunnel, op enkele minuten van het Amsterdamse Centraal Station ligt het Oostenburgereiland.

Het Oostenburgereiland biedt ongekende mogelijkheden. Ambachtelijke en nieuwe bedrijvigheid, broedplaatsen, hotelfuncties, short stay, creatieve industrie en bedrijfswonen.

Met architectuur van hoog niveau zoals INIT, waarin onder andere Het Parool is gevestigd.

Het heeft nog het enige grote stuk onbebouwd terrein in het Centrum van Amsterdam. Ook staan er de Van Gendthallen: een aantal waardevolle industriële monumenten.

Helaas zijn het gebied en de gebouwen niet van het stadsdeel. We zijn sterk afhankelijk van vastgoedontwikkelaar Heijmans van wie het terrein is en van woningbouwvereniging Het Oosten waar de Van Gendthallen van zijn. Daarom dient goed nagedacht te worden over wat er wel en wat er niet mag.

Onlangs hield de PvdA Amsterdam, afdeling binnenstad, een bijeenkomst over het gebied. Ook stadsdeel Amsterdam Centrum is druk bezig invulling te geven aan de ontwikkelling van dit unieke gebied. Vragen die opkomen zijn: wat wil de buurt? Waar is behoefte aan? En wat zegt het PvdA-verkiezingsprogramma hierover? 

Om met het laatste te beginnen: 'Kunst en cultuur moeten de oostelijke binnenstad, in het bijzonder het Storkterrein en de Czaar Peterbuurt, een sociale en economische impuls geven. Dit gebied zou kunnen uitgroeien tot een plek waar bedrijven meer bewegingsvrijheid hebben dan elders in de binnenstad, zodat zowel kleine als grote, oude als nieuwe kunst en cultuur elkaar vinden. Wij zien in deze buurt ruimte voor atelierwoningen, integratie bevorderende projecten en multimediabedrijven.'

Ook de buurt geeft brede steun aan een bedrijventerrein voor ondernemingen met een verhoogd geluidsniveau waar elders in het Centrum geen plek voor is. Te denken valt aan bedrijven zoals de Amsterdamse fietsfabriek Burco, die vanwege de milieu- en geluidseisen de Vijzelstraat moest verlaten, maar ook culturele of kunstzinnige bedrijven dan wel multimediale ondernemingen.

Om de diversiteit in het Centrum te bewaren en nieuwe creatieve initiatieven ook in de binnenstad mogelijk te maken is het daarom van essentieel belang de geluidscontour te handhaven die dit soort bedrijvigheid mogelijk maakt.

Natuurlijk legt dat aan de andere kant beperkingen op voor het wonen. Alleen bedrijfswoningen kunnen mogelijk gerealiseerd worden, wat wellicht voor projectontwikkelaars minder lucratief is, maar het algemeen belang ten goede komt. Zeker vanuit sociaal-democratisch perspectief.

Met vastgoedontwikkelaar Heijmans en woningbouwvereniging Het Oosten ben ik in overleg over de ontwikkeling van het gebied. Het is echter aan hun enthousiasme, creativiteit en daadkracht hoe snel en wat er op het Oostenburgereiland komt.

Wij kunnen slechts de kaders en randvoorwaarden aangeven.

Ondertussen werken we samen aan een plan. Klik hier voor meer informatie...