16 maart 2009

 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum kiest voor een parkeergarage onder het Oosterdok in plaats van onder de Geldersekade. Het college van B&W ondersteunt de plannen.

De bouwrisico’s en –overlast zijn in het Oosterdok aanmerkelijk lager dan in de Geldersekade. De inpassing van de in- en uitritten is eenvoudiger en de langere loopafstand naar het centrum kan worden verminderd door een voetgangersuitgang op de kop van de Geldersekade. Een extra voordeel is dat een garage in het Oosterdok volledig via hoofdroutes te bereiken is, vanuit oostelijke richting en via de IJ-tunnel’.

Het haalbaarheidsonderzoek naar de Oosterdoksgarage richtte zich op een ondergrondse garage met 350 parkeerplaatsen. Daarvan is 70% bestemd voor bewoners en ondernemers en 30% voor bezoekers. De parkeergarage Oosterdok moet compensatie bieden voor opgeheven en nog op te heffen parkeerplaatsen in Nieuwmarktbuurt en Wallengebied. Door de komst van de parkeergarage Oosterdok zal de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren omdat door de extra ondergrondse plekken een gedeelte van de plekken boven de grond kan worden opgeheven. Daarnaast komt er door de garage minder zoekverkeer door woonbuurten, wat goed is voor de luchtkwaliteit.

Bewoners en ondernemers krijgen nog volop de mogelijkheid om te reageren. Vanaf 23 maart tot en met 24 april loopt de inspraakperiode. Op 8 april is er een inspraakavond en op 31 maart bespreekt de raadscommissie Openbare Ruimte en Verkeer de Nota van Uitgangspunten.