24 april 2009

 

Duidelijkheid over Short Stay oftewel Kort Verblijf.


Er was veel te doen over ‘short stay’ het afgelopen jaar, maar nu heeft de gemeente een besluit genomen.

Short stay is bedoeld voor mensen die tijdelijk in Amsterdam werken en een woning nodig hebben. Meestal zijn dat werknemers van grote internationale bedrijven. Als je als Amsterdammer een of twee kamers van je eigen woning per nacht wilt verhuren aan toeristen is dat geen short stay. Dat kan gewoon. Short Stay gaat over woningen die doorgaans aan expats worden verhuurd. Dit zijn woningen uit de vrije sector. Sociale huurwoningen mogen niet als short stay of kort verblijf worden gebruikt.

Nu heeft de gemeente regels opgesteld waaraan short stay/kort verblijf moet voldoen. Deze regels gelden voor heel Amsterdam. Kort verblijf mag vanaf één week tot zes maanden. Korter dan één week valt onder hotelverblijf. Per 1 juli is het beleid van kracht. Alle stadsdelen hebben binnen de bestaande woningvoorraad een maximum gekregen aan kort verblijf-woningen. Voor stadsdeel Centrum zijn enkele ruimere voorwaarden gesteld. Van 7 april tot 20 mei 2009 ligt het beleid ter inzage op het stadhuis.

Wat betekent het nieuwe beleid voor de binnenstad?
Voor alle stadsdelen is een een maximum van 5% afgesproken. Alleen in stadsdeel centrum is het aandeel kort verblijf-woningen op 15% gesteld. Met andere woorden 430 woningen mogen kort verblijf-woningen worden. Het gaat hier uitsluitend om woningen met een huur boven de zogenaamde liberalisatiegrens (van € 631,73 of 142 punten) – zeg maar de voormalige ziekenfondsgrens. Zij krijgen een vergunning voor tijdelijke woningonttrekking. Het stadsdeel verleent de vergunningen voor maximaal 10 jaar.

Nieuwbouw/omzetting en woonboten
Voor nieuwbouwwoningen dan wel bedrijven of kantoren die worden omgezet tot woningen is geen kort verblijf-vergunning nodig. Wel is er een wijziging van het bestemmingsplan voor nodig. Met het oog op de toeristische en economische ontwikkeling in het oostelijk deel van de binnenstad willen we dit voor nieuwbouw mogelijk maken. In de andere delen van de binnenstad is een kort verblijf-impuls niet nodig. Daarom zal het stadsdeel omzetting van de kantoor- of bedrijfsfunctie in een woonfunctie in de rest van de binnenstad niet faciliteren. Wel kunnen maximaal twee panden met een kantoor- of bedrijfsfunctie met meer dan 1.000m2 worden omgezet tot woonfunctie. Mits dit niet ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Aan woonboten zal geen ontheffing van kort verblijf worden verleend.

Het stadsdeel hoopt met deze maatregelen de binnenstad aantrekkelijk te houden voor expats en grote internationale bedrijven zonder het woon- en leefklimaat van de vaste bewoners en kleine- en middelgrote ondernemers onder druk te zetten.

Meer over het besluit van de gemeenteraad en de concept-Uitwerkingsnotitie en het verdeelbesluit vindt u hier....