Bedreiging en intimidatie
Medewerkers van Handhaving Openbare Ruimte voeren namens de gemeente controle op de terrassen uit. Sinds alle publiciteit worden de controleurs door een klein deel van het publiek uitgescholden, geduwd en getrokken. In een enkel geval is een handhaver bedreigd. Burgemeester Cohen vindt dit absoluut onacceptabel: ‘Amsterdam accepteert agressie en geweld tegen haar personeel niet. Dus ook niet in deze gevallen. De handhavers moeten gewoon hun werk kunnen doen’.

 

18 september 2009

Terrassen in de binnenstad
De terrassencontroles in de Amsterdamse binnenstad stonden de laatste tijd flink in de belangstelling. Niet alle berichtgeving was altijd juist. Daarom nog even de feiten op een rijtje, zodat u zelf kunt zien wat stadsdeel Centrum doet.

In stadsdeel Centrum zijn zo’n 1.800 horecazaken. Daarvan hebben ruim 900 een terrasvergunning. De grootte van een terras wordt bepaald aan de hand van de beschikbare ruimte. In de openbare ruimte dient voldoende doorloopruimte te zijn, er wordt gekeken naar de verkeersveiligheid en de mogelijkheid tot toezicht vanuit de zaak op het terras.

De regels
Als de algemene regels tot onbedoelde nadelige effecten leiden, kan de ondernemer een beroep doen op ‘maatwerk’ voor zijn terras. De doorloopruimte is gesteld op 1,5 meter, zodat invaliden, ouders met kinderwagen en gearmde stelletjes er zonder problemen langs kunnen. Ook mag natuurlijk de toegang tot woningen of bedrijven niet geblokkeerd worden. Om als ondernemer, terrasbezoeker, voetganger of handhaver in één oogopslag te kunnen zien wat de vergunde terrasruimte is, bevinden zich zilverkleurige terraspinnen in de grond. Dan is het voor iedereen duidelijk en overzichtelijk.

Terrastoezicht- en handhaving
Eens per week wordt elk terras gecontroleerd. Mocht er iets niet in orde zijn met het terras, dan wordt de uitbater daar op aangesproken door de toezichthouders. De meeste overtredingen hebben te maken met uitwaaiering van het terras; een stoep die geblokkeerd wordt, maar soms ook de toegang tot woningen of branduitgangen. Zodra handhavers een overtreding constateren geven zij dit door aan de afdeling Handhaving. Deze beoordeelt de juistheid van de constatering en kan vervolgens een stap uit het stappenplan opleggen. Voor terrasovertredingen bestaat een apart stappenplan, dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Het begint met een informatiebrief en in het uiterste geval kan de terrasvergunning of zelfs de hele exploitatievergunning worden ingetrokken.

13.854 bezoeken
In de eerste drie maanden van dit jaar zijn door de handhavers ruim 4.500 bezoeken gebracht aan de terrassen in het centrum. Daarna ging het pas echt lopen: tot en met juni is in totaal 13.854 keer een terras bezocht. En de conclusie? Verreweg de meeste ondernemers houden rekening met de omgeving. Slechts een beperkt aantal heeft een stap opgelegd gekregen (stand per 31 augustus, red.). Vijf ondernemers hebben tot en met augustus 2009 een boete opgelegd gekregen. Daarvan mocht één ondernemer inmiddels gedurende een week zijn terras niet uitzetten. Op een totaal aantal van ruim 900 terrassen zijn zes sancties dus zeer laag. Kortom, stadsdeel Centrum is zowel tevreden over de horeca en de terrassen, als over het toezicht en de handhaving.

Sta-terrassen
Tot slot: het verbod op ‘staand drinken’ op terrassen is geen regel van de stadsdelen, maar een regel uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze geldt voor heel Amsterdam. De stadsdelen moeten dit handhaven. Het simpele feit dat iemand staand iets drinkt op een terras heeft nooit een boete of sluiting tot gevolg. Alleen bij meerdere en/of langdurige overlast en/of hinder kan de ondernemer in het stappenplan terecht komen. Als er op een terras in stadsdeel Centrum al sprake was van staand drinken, dan was er ook sprake van uitwaaiering. Er is nooit aangeschreven puur op de constatering van staand drinken alleen. Daar wordt ook niet tegen opgetreden.


10 augustus 2009

Wie op een terras staat, zit niet meteen fout

Burgemeester Job Cohen en Els Iping, voorzitter van stadsdeel Centrum, hebben woensdag 5 augustus gesproken met een afvaardiging van de actiegroep Ai!Amsterdam over onder meer het terrassenbeleid in de hoofdstad. Ai!Amsterdam verzet zich tegen de in hun ogen ‘belachelijke regeltjes’ in de stad, vooral tegen het verbod om staande een drankje op een terras te drinken.

Cohen wees Ai!Amsterdam erop dat niet hij maar de gemeenteraad de baas in de stad is: ‘de burgemeester gaat niet over de APV. Daar gaat de gemeenteraad van Amsterdam over’. Wel is er tijdens het gesprek meer duidelijkheid gekomen over de terrashandhaving.


Alleen optreden bij overlast
Els Iping: ‘Ik zou de eerste zijn die de petitie van AI!Amsterdam ondertekent als wat ze op hun website zetten inderdaad het geval is’. Het verbaast de stadsdeelvoorzitter dan ook niet dat er veel steunbetuigingen zijn.

Volgens Els Iping mag je best buiten iets drinken terwijl je staat, zolang je maar binnen de grenzen van het terras blijft. ‘Volgens de plaatselijke regelgeving is het verboden met een drankje op een terras te staan. Achtergrond van die regel is het tegengaan van overlast. We handhaven die regel. Maar dat wil niet zeggen dat als je met een biertje binnen de grenzen van een terras staat, er meteen een boete wordt uitgedeeld. Alleen bij uitwaaiering, als de doorgang op de stoep wordt belemmerd of bij geluidsoverlast wordt er opgetreden’. De horeca-ondernemer wordt dan door een handhavingsmedewerker aangesproken en krijgt de gelegenheid zijn bezoekers weer binnen de terrasgrenzen te krijgen of te vragen minder lawaai te maken. Sprake van boetes of aanschrijvingen is er pas als een horeca-exploitant meermalen heeft geweigerd om hieraan mee te werken. Op de ruim 900 terrassen in de binnenstad zijn er 7 ondernemers waarvoor dit geldt.

Inzet blijft de leefbaarheid én gezelligheid in de binnenstad in stand te houden. Iping: ‘de terrassen in de woongebieden zijn juist in trek door de aparte sfeer. Het is daar intiemer en kleinschaliger dan op de grote uitgaanspleinen’.

Rookverbod
Cohen en Iping constateren dat de invoering van het rookverbod, ruim een jaar geleden, wel tot een nieuwe situatie heeft geleid. ‘De wereld is écht veranderd door het rookverbod. Het is goed dat te realiseren', zei de burgemeester: ‘Daardoor is de overlast toegenomen’.

Over een ander punt van Ai!Amsterdam - het ‘heimelijk’ fotograferen van terrassen wanneer sprake zou zijn van een overtreding - zegt Els Iping: ‘Op die manier is inderdaad korte tijd gehandhaafd, maar sinds het begin van de zomer hebben we zelf gezegd dat dit niet de manier is waarop we de stad gezellig houden. Dus dat gebeurt niet meer.’

Verder is AI!Amsterdam uitgenodigd voor gesprekken over de Wallen en de nominatie van de grachtengordel voor de UNESCO Wereld Erfgoedlijst. Over deze twee onderwerpen zijn we continue in gesprek met Amsterdammers. Daar is iedereen van harte voor uitgenodigd. Ook AI!Amsterdam.

 

6 augustus 2009

Eric heeft boter op zijn hoofd

Als collega-politicus van Eric van der Burg heb ik me geschaamd voor zijn bijdrage in het Parool van 29 juli jl. Van der Burg speelt in zijn opiniestuk geheel op de man, in dit geval de vrouw, Els Iping. Zij krijgt op een akelige wijze ten onrechte van onder uit de zak van mijn doorgaans vrolijke VVD-collega in de raad. Reden: het terrasbeleid.


Nu heb ik mijzelf deze zomer ook verbaasd over het feit dat je in Amsterdam blijkbaar je biertje niet staand kunt drinken. Zelf drink ik het biertje ook het liefste staand in plaats van zittend. Dit moet mogelijk zijn in Amsterdam.
Zowel staande als zittende bierdrinkers kunnen voor overlast zorgen en het is van belang in de Amsterdamse binnenstad de juiste balans te vinden tussen de belangen van bewoners én van het uitgaanspubliek. Wat onze binnenstad zo uniek maakt voor een wereldstad is dat er maar liefst 81.000 mensen wonen hetgeen de leefbaarheid en de evendigheid ten goede komt. Tegelijkertijd heeft een wereldstad een dynamisch uitgaansleven nodig. In de dynamiek van zijn verkiezingsretoriek ‘vergeet’ Eric per ongeluk twee dingen te vermelden.


1. Dat Els Iping met steun van de VVD stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Centrum is. En dat de VVD in Centrum maar wat graag deel uitmaakt van de coalitie. Oh, wat lopen ze te stralen bij het lintenknippen. En oh wat zijn ze snel weg als er iets lastigs uitgelegd moet worden. Als Iping echt zo’n ramp voor de stad was, had de VVD gewoon uit de coalitie moeten stappen.


2. Dat het terrassenbeleid niet door het stadsdeel gemaakt wordt, maar door de centrale gemeenteraad, waar Eric al jarenlang deel van uitmaakt. Als lid van de raad stemde hij in op 17 december 2008 doodleuk vóór de regel die hij nu aan Els Iping ophangt. Niet alleen Eric stemde voor de regel, de hele raad stemde voor, moi incluis. Daar kan je spijt van hebben, maar het is wat al te goedkoop om, zoals de plaatselijk VVD-leider doet, anderen je eigen fouten te verwijten.
Eric, laten we samen de problemen van de stad aanpakken en fouten die in het verleden door ons gemaakt zijn waar mogelijk herstellen. Zoals wij ook op jullie steun konden rekenen bij ons voorstel voor verwarmde terrassen in de winter. Maar doe de waarheid geen geweld aan, en speel niet op de man, want zo bevestig je het beeld dat veel mensen van de politiek hebben: draaien en huichelen.

Michiel Mulder
www.michielmulder.nl
www.twitter.com/michielmulder
06-28643853