Woningen versus Hotels

Aan de Leidsekade ontstond grote ongerustheid toen projectontwikkelaar AHAM bewoners onder druk zette om hun woningen te verlaten. Schermend met het stadsdeel stelde AHAM, dat de bewoners moesten wijken voor een nieuw hotel. Een aperte leugen die ik meteen heb rechtgezet.

Volgens AHAM was het stadsdeel enthousiast over hun hotelplannen. De projectontwikkelaar sommeerde de bewoners binnen een jaar hun woningen te ontruimen. Daarop heb ik een brief aan de AHAM geschreven waarin ik een onmiddelijke correctie eis zowel naar mij als naar de huurders.

Het stadsdeel is namelijk helemaal niet enthousiast. Maar heeft de projectontwikkelaar laten weten dat funderingsherstel noodzakelijk is en dat hun plannen niet binnen het bestemmingsplan en de hotelnota passen.

Daarnaast geniet een huurder bescherming tegen dit soort ongewenste praktijken, hanteert het stadsdeel een beleid dat dit soort praktijken juist tegengaat en zal het stadsdeel indien soortgelijke praktijken zich weer voordoen op dezelfde vastberaden wijze handelen.

Om te zorgen dat zulke praktijken nooit en te nimmer een kans van slagen krijgen, hebben mijn collegabestuurders en ik de raad toegezegd een beleidsregel toe te voegen die omzetting van woonbestemmingen in hotels uitsluit.

Wel heeft de raad besloten 1000 hotelkamers tot 2011 mogelijk te maken. Verspreid over stadsdeel Centrum met een voorkeur voor de Singelgrachtzone en Centrum-Oost. Nauwgezet heeft het dagelijks bestuur gekeken hoeveel hotelkamers welke buurt nog aankan. Postcodegebied 1012 oftewel de Wallen en het Damrak en omgeving zijn in principe uitgesloten. Alleen wanneer initiatieven kwalitatieve hotels met unieke concepten opleveren die het woon- en leefklimaat ten goede komen worden concepten gehonoreerd.

Want niet alleen hotels zijn in stadsdeel Centrum een schaars goed. Ook woningen – zeker voor middengroepen – zijn uiterst schaars. Maar niet alleen voor de middengroepen willen we woningen behouden en het liefst uitbreiden. Ook de sociale woningbouw mag in het centrum niet verloren gaan. Dat is de balans van wonen, werken en recreëren die ik en de PvdA in het centrum nastreven.  

Klik hier voor de 'Nota Hotelbeleid Binnenstad 2008 - 2011'